Rättspyskiatrisk vård

Hölls olagligt isolerad på grund av låg bemanning

I somras var bemanningen så låg på en av de rättspsykiatriska avdelningarna i Växjö att en patient inte kunde transporteras tillbaka till avdelningen efter att ha hållits isolerad. Vårdgivaren kritiseras nu av Inspektionen för vård och omsorg.

25 november 2016

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård får en patient bara hållas avskild och isolerad om denne på grund av ett aggressivt eller störande beteende försvårar vården av andra patienter. Trots det lät en sjuksköterska på en av den rättspsykiatriska klinikens avdelningar i Växjö en patient vara kvar i isoleringen i över en timme, utan att det fanns laglig grund till det.

Som skäl till det inträffade har angetts att avdelningen på grund av sommarsemestrarna var lågt bemannad, vilket i sin tur berodde på bristande sommarplanering i kombination med hög sjukfrånvaro bland personalen.

För liten insats

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, anser att sjuksköterskan i det aktuella fallet borde ha kontaktat mer än de närmaste avdelningarna för att få hjälp med bemanningen. Myndigheten anser också att chefsöverläkaren borde ha informerat sina chefer när han fick kännedom om situationen.

Efter den aktuella situationen höjdes grundbemanningen på avdelningen och redan i oktober i år påbörjades arbetet med att rekrytera personal till kommande sommar.

Ivo avslutar ärendet med att rikta kritik mot vårdgivaren för att dess ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inte säkerställer att tvångsvård och tvångsåtgärder begränsas.

Diarienummer hos Ivo: 8-5-29742/2016-5.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida