Homeopatiska läkemedel prövas av domstol

Homeopatiska läkemedel prövas av domstol
Enligt en i princip enad forskarvärld gör utspädningen i homeopatiska läkemedel att det till slut inte kan återstå annat än vattenmolekyler, det vill säga rent vatten, i läkemedlen. Arkivbild: Colourbox

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om en läkare gjort fel när han ordinerat homeopatiska läkemedel. Läkaren har överklagat ett beslut från Socialstyrelsen om disciplinåtgärd.

Ge eller inte ge homeopatiska läkemedel? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, ta ställning till efter att en allmänläkare överklagat ett beslut från Socialstyrelsen.

Beslut om prövotid
Myndigheten har tidigare beslutat att läkaren ska ges en prövotid om tre år för att denne ”rutinmässigt ordinerat homeopatisk behandling vid sidan av den skolmedicinska behandlingen”.

I ett yttrande försvarar Socialstyrelsen beslutet med att homeopatiska medel visserligen kan användas, men endast i undantagsfall. Myndigheten skriver också att homeopatiska medel i sig inte behöver innebära en säkerhetsrisk men att utebliven behandling som konsekvens av homeopatisk behandling kan vara det.

Dokumentationen i allmänläkarens fall är dessutom så bristfällig att det är svårt att avgöra om den homeopatiska behandlingen använts som alternativ eller komplement.

Åtgärden rätt
Tidigare har både länsrätt och kammarrätt ansett att disciplinåtgärden varit rätt.

Nyligen har den antroposofiska Vidarkliniken i Järna av Stockholms läns landsting tvingats ta bort råd från sin hemsida om huruvida föräldrar bör vaccinera sina barn mot mässlingen.

Enligt landstinget ska vård som bedrivs vid husläkarmottagningar följa regelböckerna och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket inte Vidarklinikens råd ansågs göra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida