Honung bryter ner mrsa-bakterier

Honung bryter ner mrsa-bakterier
Det är oklart om det är egenskaper hos växten eller biet som ger honungen de antibakteriella egenskaperna. Arkivbild: Colourbox

Manukahonung, som produceras av bin i Nya Zeeland och Australien, kan bryta ner många olika slags bakterier. Nu visar ny forskning att honungen även är effektiv mot mrsa-bakterier som orsakar vårdrelaterade infektioner.

Honungssorterna Manuka och Jelly Bush från Nya Zeeland och Australien är sedan länge kända för sina antibakteriella egenskaper.

Effektiv mot många olika bakterier

Ny forskning visar att Manukahonungen har ett mycket brett spektrum av antibakteriella egenskaper. Små mängder av honungen kan snabbt slå ut ett 80-tal olika bakterier och är effektiv även mot mrsa-bakterier, meticillinresistenta gula stafylokocker. Det verkar dessutom som om mrsa-bakterierna inte kan bli resistenta mot manukahonungen.

Det är forskare vid universitetet i Cardiff som presenterar de intressanta resultaten i den ansedda vetenskapliga tidskriften Microbiology.

Forskarna är inte säkra på om det är antibakteriella egenskaper hos speciella växter eller om det är något som bina själva utvecklat som förs över till honungen.

Flera vetenskapliga rapporter

Karin Tegmark-Wisell, överläkare vid Smittskyddsinstitutet i Stockholm, säger till Dagens Eko att det är oklart vad som får vissa honungssorter att utveckla antibakteriella egenskaper.

– Dels kan det vara substanser som bina plockar upp hos olika växter, men det skulle också kunna vara så att det faktiskt är bakterier som bina bär på, som då producerar substanser som ska skydda binas honungsmagar mot andra bakterier.

Enligt Karin Tegmark-Wisell finns det flera vetenskapliga rapporter som pekar på att honung har antibakteriella egenskaper. Man har exempelvis sett effekt vid sårläkning. Men det unika med den här studien är att man har hittat en särskild del hos mrsa-bakterierna som bryts ner av honungen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida