Hygien. Städförslag upprör

En debattartikel från Socialdemokraterna i Stockholm om att alla som arbetar inom vården måste kunna städa när det behövs har väckt starka reaktioner.

Städning ska utföras av professionella städare, inte av vårdpersonal, anser Vårdförbundet. ?

För att råda bot på bristande hygien, smuts och snusk på sjukhusen föreslår Socialdemokraterna i Stockholm att det införs en ny policy om att all personal måste vara beredd att städa, dygnet runt. Vem som helst — läkare, sjuksköterskor, sjukhusledning — ska snabbt kunna städa bort smuts.??

Självklart ska det vara rent på våra sjukhus, men det är orimligt att redan hårt pressade högutbildade yrkesgrupper ska utföra mer arbete, anser Vårdförbundets avdelning i Stockholm. Det kan till och med vara en fara för patient-säkerheten.?

”Att gå från en uppgift att ta hand om smuts och snusk, vid exempelvis toalettstädning, till att ta hand om en patient som behöver ett så rent omhänder­tagande som möjligt, är en fara för patientsäkerheten och kan orsaka en vårdrela­terad infektion”, skriver Vårdförbundet i ett svar på debattartikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida