Vårdmiljö

Karolinska beklagar sexofredande på könsblandad sal

I höstas blev en ung kvinna på Karolinska universitetssjukhuset i Solna sexuellt ofredad av en manlig patient som hon delade sal med. I ett yttrande till Justitieombudsmannen beklagar nu sjukhusledningen det inträffade.

22 februari 2019

I september förra året skrevs den då 21-åriga kvinnan in på en neurologavdelning på Karolinska universitetssjukhuset. På grund av platsbrist fick hon dela rum med en manlig patient i övre medelåldern.

Sent på kvällen vaknade kvinnan av att mannen stod vid hennes säng.

Ville bli avsugen

– Han har hela sitt kön mot mitt ansikte. Jag är svag, har dropp och grindarna på sängen är uppe. Jag försöker sträcka mig efter larmknappen, men han slår undan min hand och frågar om jag kan suga av honom, berättade kvinnan senare för Mitt i Stockholm som var först med att uppmärksamma händelsen.

Till slut lyckades kvinnan trycka på larmet. Personalen hjälpte henne ut ur rummet men ville avvakta till morgonen med att ringa polisen. Kvinnan ringde då sin pappa som omgående kontaktade polisen.

JO agerade

Efter att ha läst om händelsen i Mitt i Stockholm beslutade Justitieombudsmannen, JO, att utreda vad som egentligen hade skett.

I ett yttrande till JO förklarar nu tillförordnade sjukhusdirektören Annika Tibell att Karolinska beklagar det som inträffade och att sjukhuset vidtagit åtgärder.

På JO:s fråga om det finns några särskilda riktlinjer eller rutiner i samband med att patienter av olika kön placeras på samma rum svarar Karolinska att det sker utifrån en avvägning mellan individuella behov och sjukhusets platssituationen.

Inga rutiner

Eftersom mannen tidigare hade delat vårdrum med en kvinna och då inte hade visat några tendenser till ofredande eller avvikande beteende fanns enligt sjukhuset ingen misstanke om risk för ett sådant beteende.

Sjukhuset har inga rutiner för när och hur exempelvis polisen ska kontaktas om man misstänker att en patient har utsatts för en brottslig handling på sjukhuset. De riktlinjer som finns berör endast hot och våld som riktas mot personal.

Åtgärder vidtagits

För att undvika att liknande händelser ska inträffa i framtiden har:

  • regelbundna omvårdnadsronder en gång i timmen återinförts för att tillgodose behovet av övervakning
  • en lokal checklista för extraordinära händelser tagits fram
  • riktlinjer skapats för hur patienter ska placeras på avdelningen
  • en plan för utbildning i neurologi utarbetats för personalen på avdelningen. Utbildningen beräknas starta i mars i år.

Händelsen kommer enligt sjukhusledningen att rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ett lex Maria-ärende.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida