Klamydiaspridningen värre än någonsin

— Jag är inte förvånad. Vi har flera indikatorer på att utvecklingen är på väg åt fel håll, kommenterar professor Tanja Tydén dagens larmsiffror om den ökande klamydiaspridningen från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Aldrig förr har så många fall av klamydia anmälts i landet som under årets fyra första månader. Över 3 500 har behandlats varje månad och ökningen fortsätter. Om utvecklingen inte hejdas kommer över 40 000 personer att smittas i år.

Över hälften av alla anmälningar till Smittskyddsinstitutet rör klamydia. Av de smittade var 86 procent kvinnor och män i åldersgruppen 15–29 år, merparten hade smittats i Sverige.

Alla måste samverka

Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet konstaterar att alla instanser nu måste arbeta intensivt för att minska spridningen av klamydia. Förutom de själva bland annat smittskyddsläkare, landstingssamordnare, läkare, barnmorskor, kuratorer, lärare, skolsköterskor, skolledning, RFSU och RFSL och andra frivilligorganisationer.  

– Jag håller med om att alla goda krafter måste samverka för att vända utvecklingen. Det är mycket som behöver göras. Först och främst måste sjukvården bli oerhört mycket mer tillgänglig för de unga som vill testa sig, säger barnmorskan Tanja Tydén, professor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet

Hon anser att tillgängligheten på ungdomsmottagningarna är för dålig och att de borde ta bättre hand om pojkarna.

 Obligatorisk undervisning

– Forskning visar att ungdomar tar mer risker och det ser man också på ungdomsmottagningarna. Killar bryr sig inte på samma sätt som tjejer när de drabbas av en klamydiainfektion, vilket är ett problem, säger Tanja Tydén.

Och de som är för gamla för ungdomsmottagningarna vet oftast inte vart de ska vända sig. 

Ett annat förbättringsområde hon ser är skolan. Studier visar att sex- och samlevnadsundervisningen varierar väldigt från skola till skola.

– Gör den obligatorisk och lägg in den i ämnet biologi. Med rätt utbildning skulle skolsköterskorna också kunna göra en insats. Och barnmorskorna på ungdomsmottagningarna kanske ska erbjuda skolan sina tjänster.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida