Kurs om vad som krävs för säkrare vård

2 november 2007

Våren 2008 ger Kungliga tekniska högskolan i Stockholm en utbildning i patientsäkerhet på 10 högskolepoäng. Den har ett 40-tal platser. Studierna ska ge insikt i vilka förutsättningar som behövs för en hög säkerhet i vården.
Utbildningen kostar 20 000 per deltagare, men kan i framtiden bli gratis. www.kth.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida