Läkarperspektiv dominerade på konferens om patientsäkerhet

Trots att mycket av patientsäkerhetsarbetet i vården görs av sjuksköterskor och undersköterskor och trots att åtskilliga av deltagarna på årets patientsäkerhetskonferens kom från de yrkesgrupperna var perspektivet till stora delar läkarnas.

Samtidigt vittnade många om att läkarna ofta är en propp i patientsäkerhetsarbetet, att det kan vara svårt att få med dem i projekt som rör patientsäjkerhet eller att följa följa antagna hygienrutiner. 

?Tyvärr har vi inte fått alla läkare med oss.?

?Vi har inte full compliance från läkarna.?

?Ja, på den här bilden har tyvärr en person klocka på sig, det är en läkare.?

Så har det låtit både på seminarier och i storsamlingar under de två dagar som den tredje nationella patientsäkerhetskonferensen har pågått i Stockholms Folkets hus.

Sahlgrenska universitetssjukhusets chefläkare, Eva Haglind, berättade att hon skickade personliga brev hem till varenda läkare för att få dem att ta till sig information när sjukhuset förstärkte sitt patientsäkerhetsarbete. De fick ett nytt brev när kampanjen ”Rätt klädd på jobbet drogs” igång.

Läkarna måste med

?Läkarna är en nyckelgrupp som vi måste få med i patientsäkerhetsarbetet? hävdade den ena efter den andra. Men trots att de nära 1 400 konferensdeltagarna representerade en lång rad av hälso- och sjukvårdens många yrken – minst 350 var sjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor – tilltalade många av talarna sina lyssnare som om alla var läkare.

– Joo, det känns lite märkligt med den stora betoning på läkarna som har varit under de här dagarna. Jag kan förstå att en och annan av de allra äldsta läkarna har den attityden. Men så här genomgående, det känns omodernt, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.

En process för hela teamet

Hon håller hon med de talare som påpekade att läkarna spelar en nyckelroll i patientsäkerhetsarbetet.

– Visst, de måste med på tåget helt och fullt för att vi verkligen ska åstadkomma något. Men allt det arbete som görs av sjuksköterskor och undersköterskor är oerhört viktigt. Det här är en process där hela teamet måste vara med.

Hur känns det då att så pass många läkare inte tycks vilja vara med?

– Vi jobbar med det. Vi har till exempel gjort en enkät med läkarna i Varberg. Den visade alla grader av medvetenhet, från de som visste väldigt mycket och hade ett starkt engagemang till de som knappt förstod frågan ? ?Vadå, det jag gör är patientsäkert?. Därför fortsätter vi att arbeta med det här på på läkarförbundet, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida