Läkemedelsberäkning går utmärkt att lära sig på webben

Läkemedelsberäkning går utmärkt att lära sig på webben
Anders Nylén har jämfört traditionellt lärande med webbaserat och funnit att det senare kräver betydligt mindre lärarresurser. Foto: Annelie Augustinsson.

Att lära sig läkemedelsberäkning med hjälp av en webbplattform fungerar lika bra som lärarledd undervisning. Det visar en pilotstudie i sjuksköterskeutbildningen vid Lunds universitet. Webbundervisningen kräver betydligt mindre lärarresurser.

30 januari 2012

Anders Nylén, disputerad i farmakologi och adjunkt i sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeutbildningarna vid Lunds universitet, har skapat en lärplattform på internet där studenterna på egen hand kan träna på läkemedelsberäkning. Sjuksköterskestudenterna i termin fyra erbjöds att delta i en pilotstudie för att testa den.  23 av dem tackade ja.

Elva studenter lottades till den webbaserade kursen och de övriga tolv till en speciellt upplagd kvällskurs. Webbgruppen tränade självständigt på läkemedelsberäkning i tre veckor, medan den andra gruppen hade en lärarledd kvällskurs tre timmar två gånger i veckan i tre veckor, totalt arton timmar. Kvällsundervisningen omfattade också något mer undervisningstid än den ordinarie undervisningen i läkemedelsberäkning.

Likvärdiga resultat

Studien avslutades med ett prov i läkemedelsberäkning, där resultaten blev likvärdiga i de båda grupperna, men webbgruppen nådde faktiskt något bättre resultat.

Provet bestod av 50 frågor. Medelresultatet blev 39,9 poäng i webbgruppen och 37,0 i kvällskursen. Bästa och sämsta resultatet i webbgruppen var 49 respektive 19,5 poäng. Motsvarande siffror i kvällskursen var 47,5 och 26 poäng.

Anders Nylén är noga med att påpeka att pilotstudien är liten och att man därmed inte kan dra några säkra slutsatser.

– Men visst ger den en hänvisning om att det webbaserade lärandet, där man kan träna och lära sig själv oberoende av tid och plats, fungerar. Med hjälp av en lärplattform på internet kan man även kommunicera direkt med varandra.

Lika bra som lärarledd undervisning

Studiens resultat pekar på att eget lärande med hjälp av en lärplattform för läkemedelsberäkning åtminstone är likvärdig med den lärarledda undervisningen.

Hans förhoppning är att pilotstudiens resultat kan beläggas i en kommande studie.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida