Läkemedelsverket: Återanvänd inte blodprovstagare

Blodsmitta kan spridas om blodprovstagare som är avsedda för en person används vid blodprovstagning på flera, varnar Läkemedelsverket. Dock finns inget känt fall i Sverige.

Om den typ av blodprovstagare för flergångsbruk, med en utbytbar lansett och en toppdel som går att återanvända, används på flera patienter, finns en risk för att blodsmitta sprids från patient till patient. Varningen kommer från Storbritannien. Att något sådant skulle ha inträffat i Sverige finns det inga indikationer på, säger Karin Tynelius på Läkemedelsverket.

– Nej, men när vi fick vetskap om att det har förekommit i ett EU-land, i detta fall Storbritannien, tyckte vi att det var lämpligt att informera om det.

Verkets råd är därför att man inom vården försäkrar sig om att de produkter som används vid blodprovstagning på flera patienter inte medför någon risk för överföring av blodsmitta. Att alltid använda engångslansetter där hela produkten kastas efter varje patient är ett bra sätt.

Läkemedelsverket och dess motsvarigheter inom EU har en överenskommelse om att rapportera till varandra när händelser som innebär risk för patienten inträffar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida