Lyckad vaccinationskampanj mot hjärnhinneinflammation

Lyckad vaccinationskampanj mot hjärnhinneinflammation
Vaccinet har getts till barn och unga mellan 1 och 29 år. Arkivbild: WHO

I Tchad har antalet fall av hjärnhinneinflammation minskat dramatiskt bland unga som vaccinerats.

I en artikel i den medicinska tidskriften Lancet beskriver forskarna hur en omfattande vaccinationskampanj lyckats minska sjukdomsfallen med 94 procent.

Omkring 1,8 miljoner unga mellan 1 och 29 år vaccinerades i tre regioner i afrikanska Tchad i december 2011. Antalet fall av hjärnhinneinflammation jämfördes sedan med regioner där man inte vaccinerat.

I de tre regionerna förekom bara 2,5 fall av hjärnhinneinflammation per 100 000 invånare, jämfört med 44 fall i de ovaccinerade områdena.

Forskarna drar slutsatsen att vaccinet är mycket effektivt, men att det återstår att se hur länge effekten sitter i.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida