Lyftsele orsakade patients död

En sjuksköterska och ett vårdbiträde hjälpte en patient på ett särskilt boende i säng, med lyftselen kvar i sängen. Vid hembesök en timme senare hade patienten avlidit. Händelsen är anmäld enligt lex Maria.

Patienten behövde hjälp med att komma i säng för att vila middag. Enligt lex Maria-anmälan lämnade sjuksköterskan och vårdbiträdet lyftselen kvar i sängen eftersom det var en kortare vila. De hade dragit taklyften åt sidan och satt manöverdosan i laddningsstället.

När sjuksköterskan gjorde hembesök drygt en timme senare låg patienten i en konstig ställning i sängen med lyftbågen till taklyften över sängen. Lyftselens slyngor var upphängda på lyftbågens högra sida och den vänstra sidans slynga var snodd runt patientens hals. Patienten hade avlidit.

På det särskilda boendet har alla sina egna lägenheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida