Misstänkta fall av polio även i Syrien

Två fall av virussjukdomen har konstaterats i inledande tester.

Plötsligt i början av oktober förekom flera fall av plötslig förlamning i det krigsdrabbade Syriens östra provins, Deir Ezzor. Detta fick experter att reagera och nu bekräftar tester att det sannolikt rör sig om den obotliga sjukdomen. Det är första gången på 14 år som poliosmitta förekommer ”vilt” i Syrien, enligt Världshälsoorganisationen, WHO.

Som Vårdfokus berättade förra veckan har poliovirus också upptäckts i en mängd avlopp i Israel, samt konstaterats i avföringsprover hos 42 friska personer. Även om ingen i Israel insjuknat är detta tydliga tecken på att smittan förekommer i landet.

Tidigare smittfria

Det är ett bakslag för WHO och världshälsan att den fruktade sjukdomen nu dykt upp i flera länder som sedan länge varit smittfria tack vare vaccinationsprogrammen. Fram tills helt nyligen har inhemsk smitta endast förekommit i Afghanistan, Pakistan och Nigeria. Även Somalia har haft ett utbrott i år.

Vaccin ger gott skydd

Polio kan inte botas med läkemedel, men däremot ger vaccinet ett gott skydd om tillräckligt många i befolkningen är vaccinerade. En 80-procentig täckningsgrad krävs för att stoppa spridning i ett land. I Sverige är 98 procent av befolkningen vaccinerade mot polio.

Under de två senaste årens krig i Syrien har färre blivit vaccinerade, rapporterar den statliga syriska nyhetsbyrån Sana. Nu har hälsodepartementet lanserat en vaccinationskampanj både mot mässling och polio.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida