Nationell spridning av Senior alert

Nu sprids Senior alert över hela landet. Med statliga pengar ska rapporteringen till kvalitetsregistret för äldres vård och omsorg öka och kvaliteten i äldrevården därmed bli bättre.

12 februari 2010

– Det är fantastiskt roligt med den här satsningen på Senior alert. Den gör det möjligt att fortsätta utvecklingen av kvalitetsregistret och att hitta nya förebyggande arbetssätt, säger Joakim Edvinsson, som är registerhållare för senior alert, det vill säga den som håller ihop den operativa delen och är med och driver utvecklingen.

Senior alert är ett kvalitetsregister som ska sprida kunskap för att förebygga och förbättra vården av människor 65 år och äldre. Det består av evidensbaserade riskbedömningsinstrument och förebyggande åtgärder samt ett register där resultaten är synliga. Det är uppbyggt så att det är lätt att se att förändringar leder till förbättringar.

Statliga pengar

Kvalitetsregistret används på en del håll redan i dag. Med extra statliga pengar, tolv miljoner för 2010 och med fortsättning i två år till, ökar möjligheten att höja nivån på arbetet. Bland annat kommer de kommuner som arbetar enligt Senior alert att få en prestationsbaserad ersättning.

– Det handlar också om att stimulera människor att jobba med Senior alert. Just i dag samlas eldsjälar som arbetar med att utveckla vården av äldre runt om i landet för att inspirera varandra till att ta nya tag, säger Joakim Edvinsson.

Pengarna är en del i regeringens satsning på multisjuka äldre som också innefattar de utvecklings-/förbättringsledare som ska tillsättas och vara gemensamma för kommuner och landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida