Nordiskt samarbete ska hindra oönskad personal få jobb i annat land

Nordiskt samarbete ska hindra oönskad personal få jobb i annat land
Bättre informationsutbyte ska förhindra att fall som det med den danska läkaren i Hudiksvall upprepas, lovar de nordiska hälsoministrarna. Foto: Colourbox

Händelsen med den danska läkaren, som blivit portad i Norge men fick jobb i Sverige, ska inte kunna upprepas. Det lovar de nordiska hälsoministrarna, som just nu träffas i Danmark. Förbättrat informationsutbyte när det gäller läkare, men också sjuksköterskor, tandläkare och annan auktoriserad sjukvårdspersonal, ska borga för det.

22 juni 2010

För en tid sedan avslöjades att en dansk läkare fått jobb som kirurg på Hudiksvalls sjukhus sedan hon blivit stoppad i Norge efter 29 felbehandlingar. Också i Sverige har en rad anmälningar lämnats in mot henne där hon anklagas för felbehandlingar.

Skälet till att hon kunde få jobb i Gävleborg var det dåliga informationsutbytet länderna emellan. Det ska det bli ändring på, lovade de nordiska hälsoministrarna när de träffades för ett möte med ministerrådet för social- och hälsopolitik i Ålborg i Danmark i går.

Nu ska informationen bli bättre

Före årets slut ska det finnas ett bättre utbyte av information om tidigare yrkesutövning, när nordiska medborgare söker legitimation (auktorisation) som läkare i andra nordiska länder.

”Vi är mycket nöjda med denna ökade ömsesidiga öppenhet, som ökar patientsäkerheten när man blir behandlad av en läkare från ett annat nordiskt land”, säger de nordiska hälsoministrarna i ett gemensamt uttalande från mötet.

Hittills har myndigheterna i de olika nordiska länderna inte fortlöpande utbytt information om skärpt tillsyn, påbud, begränsningar av yrkesutövning och liknande när det gäller läkaryrket. Det har heller inte varit möjligt för ländernas sjukhus att få tillgång till sådana upplysningar om arbetssökande från andra nordiska länder.

Poängterar sjukhusens ansvar

Samtidigt riktas mild kritik mot sjukhusen: De förväntas dock själva inhämta referenser för de sökande som ett led i deras allmänna arbetsgivaransvar.

Den utvidgade tillgången till information kommer även att omfatta tandläkare, sjuksköterskor och övrig auktoriserad hälsovårdspersonal.

Mötet med ministerrådet för social- och hälsopolitik avslutas i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida