Ny märkning av läkemedel testas

Ny märkning av läkemedel testas
Ampullerna har röd etikett som varning att det rör sig om högriskläkemedel. Den svart-vita streckningen indikerar att läkemedlet ska spädas.

Ny standard för förpackningar ska minska risken för förväxling. Om försöket lyckas kan fler förpackningar komma att märkas på samma sätt.

Redan för fem år sedan förde Samverkan för säker vård, där bland andra Vårdförbundet finns representerat, fram krav på att läkemedelsförpackningar måste bli tydligare märkta för att inte förväxling ska ske mellan olika styrkor och beredningsformer.

Sedan en månad tillbaka görs nu för första gången ett försök med standardiserade förpackningar på några högriskmedel: cefalosporiner och koncentrerade elektorlyter.

Om fyra år ska projektet utvärderas. Faller försöket väl ut kan principerna komma att användas på flera förpackningar.

Några exempel på hur de nya standardiserade förpackningarna ska se ut är att:

  • det generiska namnet skrivs större och på en mer framträdande plats än varunamnet
  • information placeras på förpackningen på ett standardiserat sätt
  • olika styrkor av samma läkemedel markeras med färgplattor i olika färg, och
  • högriskläkemedel och läkemedel som ska spädas får särskilda standardiserade varningsmarkeringar

Några exempel på standardiserade förpackningar

Läkemedelsförpackning Förpackningen till cefalosporinläkemedlet till vänster är märkt på det gamla viset, medan de tre till höger är märkta enligt de nya principerna. Olika styrkor  markeras med färgplattor. Placeringen av informationenen är standardicerad samtidigt som det generiska namnet framträder tydligt.

LäkemedelsförpackningGamla förpackningen till vänster, nya förpackningen till höger.

Beslutet om gemensamma standarder för olika typer av läkemedelsförpackningar förpackningar togs redan för tre år sedan. För att det inte skulle bli för dyrt för läkemedelsföretagen har landets 21 landsting och regioner gjort en gemensam upphandling, vilket tagit tid eftersom rutiner för landsomfattande upphandlingar saknats.

Enligt Läkartidningen ska 14 landsting/regioner redan i år börja använda de nya förpackningarna medan övriga gör det så snart deras nuvarande upphandlingsavtal löper ut.

Samverkan för säker vård…

...är ett nätverk med representanter från Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Kommunal, Sveriges läkarförbund, Vårdföretagarna, Svenska läkaresällskapet, Sveriges kommuner och landsting samt Patientförsäkringen Löf.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida