Nya rikshygiensjuksköterskan fortsätter kampen mot vårdrelaterade infektioner

Nya rikshygiensjuksköterskan fortsätter kampen mot vårdrelaterade infektioner
Inga Zetterqvist blir ny hygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet. För åtta år sedan lämnade hon ett chefsjobb för att hon längtade tillbaka till bakteriernas värld.

Vårdrelaterade infektioner är den stora utmaningen för Smittskyddsinstitutets nya hygiensjuksköterska. En annan är att få personal att förstå hur viktigt det är att följa basala hygienregler.

14 december 2010

Den första januari får Smittskyddsinstitutet en ny rikshygiensjuksköterska. Kerstin Mannerquist går i pension och ersätts av Inga Zetterqvist som har en bakgrund som sjuksköterska på infektionsklinik, och som sedan 2002 är hygiensjuksköterska i Örebro läns landsting.

En av de stora utmaningarna för henne blir att förebygga vårdrelaterade sjukdomar.

– Inom det området pågår mycket. Bland annat ett arbete med att ta fram ett nationellt infektionsverktyg för att mäta vårdrelaterade infektioner. Det är viktigt att nå ut med budskapet att vi alla måste arbeta med att förebygga smittspridning. Det är en fråga om patientsäkerhet, säger Inga Zetterqvist.

Hygienen finns på kartan

Som hygiensjuksköterska i Örebro läns landsting har en stor uppgift varit att få hygienen på kartan. Vilket de senaste åren inte har varit svårt på grund av spridningen av multiresistenta bakterier.

– Hygienen har verkligen kommit i fokus och det har hänt mycket ute i verksamheterna. Men den stora utmaningen är fortfarande att få följsamhet från personalen. För trots att det har blivit mycket bättre finns det mer att göra för att få dem att följa basala hygienregler.

Inga Zetterqvist säger att det krävs tydlighet av henne och andra som arbetar med hygien och smittskydd. De måste lyssna till personalens svårigheter, vara beredda på att kompromissa och göra tydligt när det är omöjligt.

– När det gäller handhygien och andra basala hygienrutiner som handskar vid kontakt med kroppsvätska och plastförkläde vid nära patientkontakt kan vi inte kompromissa.

Bekymrad över ringar och klockor

Ringar och klockar – som har förekommit på bild i Vårdfokus – tycker hon är sorgligt att se.

– Det är tråkigt att personal inte följer så enkla regler och bekymmersamt att de inte förstår hur viktigt det är.

Men Inga Zetterqvist har också förståelse för personalens svårigheter att följa hygienregler. Hon hör inte sällan berättelser om brist på tid och personal, och om brist på enkelrum.

– Finns det inte tillräckligt med enkelrum med toaletter blir det svårare att förhindra smittspridningen, säger hon.

I likhet med hennes företrädare på posten som rikshygiensjuksköterska säger Inga Zetterqvist att det är en särskild utmaning att få läkare att följa basala hygienregler.

– Det är svårare att nå dem med information eftersom de arbetar så individuellt. Men det har blivit mycket bättre även inom läkarkåren. Det är ett av de områden där det har hänt mest. Det är alltmer sällan vi ser rockar med långa ärmar till exempel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida