Nytt nätverk för forskning om patientsäkerhet

Nytt nätverk för forskning om patientsäkerhet
Operationssjuksköterskan Annette Erichsen Andersson är medlem i det nya nätverket.

Ett svenskt nätverk för forskning om patientsäkerhet håller på att byggas upp. Alla yrkesgrupper som studerar området är välkomna. Det finns också planer på att starta en vetenskaplig tidskrift.

30 september 2010

Förhoppningen är att ha en färdig struktur för nätverket i november och just nu håller en hemsida på att byggas upp.

Annette Erichsen Andersson, operationssjuksköterska som forskar kring infektionsprevention på operation vid Sahlgrenska akademin, är en av medlemmarna.

– Tanken är att få en plattform där vi kan utbyta idéer om forskningsmetodik kring områden som är viktiga att studera, utbyta kunskap och samarbeta i högre grad både inom Sverige men också mellan de nordiska länderna, säger hon.

Danmark är en förebild eftersom de både har ett nationellt nätverk och deltar i det befintliga nordiska nätverket.

Olika yrkesgrupper välkomna 

Alla som sysslar med forskning inom patientsäkerhet men även personalsäkerhet är välkomna till det nybildade svenska nätverket. Till exempel läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer och sociologer.

– Ofta går patientens och personalens säkerhet hand i hand, säger Annette Erichsen Andersson.

Nätverket vill också starta en nordisk, engelskspråkig tidskrift för kvalitet och säkerhetsforskning för att lättare kunna sprida tvärvetenskaplig forskning. Ett alternativ är att närma sig en redan etablerad tidskrift.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida