Patientsäkerhet

Nytt webbaserat stöd ska minska antalet vårdskador

Nytt webbaserat stöd ska minska antalet vårdskador
Den nya webbplatsen är framtagen i samarbeta mellan Socialstyrelsen och elva andra myndigheter.

I samband med att Socialstyrelsens i dag presenterar sin årliga rapport om patientsäkerhet lanserar myndigheten ett samlat webbaserat stöd för dig som vill arbeta för att minska vårdskadorna.

– Bristande patientsäkerhet orsakar både stort mänskligt lidande och höga kostnader för samhället. Tolv procent av kostnaderna för sjukhusvård i Sverige kan kopplas till vårdskador. Det yttersta målet med det samlade stödet är att ingen patient ska drabbas av en vårdskada, säger Charlotta George, sakkunnig och chief nurse officer på Socialstyrelsen.

Den nya webbplatsen vänder sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården: chefer, ledare och medarbetare. På sidan finns allt från ren information om vad patientsäkerhet är och hur vanligt det är att patienter drabbas av en vårdskada till vad man kan göra för att förebygga olika risker och vårdskador.

Ökning under förra året

Fortfarande drabbas årligen över 100 000 vuxna patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården. År 2013 låg andelen vårdtillfällen med vårdskador på 9 procent. Därefter minskade det. Från mitten av 2015 har kurvan dock planat ut, för att sedan gå upp något. Första halvåret 2016 var andelen vårdskadade 7,5 procent, jämfört med 6,8 samma period 2015.

Ökad risk vid utlokalisering

En orsak kan vara att överbeläggningar och utlokaliseringar i vården fortsätter att öka i takt med att vårdplatserna blivit färre. Vårdskador är dubbelt så vanligt hos just utlokaliserade patienter.

Den vanligaste typen av vårdskador är vårdrelaterade infektioner. Andra exempel är kirurgiska skador och skador kopplade till läkemedel. När det gäller vårdrelaterade infektioner skiljer sig förekomsten åt mellan olika landsting. Från som lägst två procent av alla inneliggande patienter till som mest elva procent.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida