Omvårdnadsforskare med världsrykte på Sverigebesök

Omvårdnadsforskare med världsrykte på Sverigebesök
Omvårdnadsprofessorn Linda Aiken har visat vad sjuksköterskor betyder för vårdens kvalitet. I dag talar hon på kongressen. Foto: Lars Nyman

Linda Aiken kopplar sjuksköterskebemanning till patientdödlighet.

På måndagen anordnades ett seminarium på Karolinska institutet där Linda Aiken, som i dag talar på Vårdförbundets kongress, berättade att välmående sjuksköterskor betyder välmående patienter.

Den amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aikens forskning är välkänd. På ett fullsatt seminarium för forskare, chefer och kliniskt verksamma sjuksköterskor i går berättade hon om det tydliga sambandet mellan sjuksköterskebemanning och sjuksköterskors utbildning och patientdödlighet.

Ju fler patienter per sjuksköterska, och ju lägre utbildningsnivå – desto högre dödlighet.

Forskar om sjuksköterskors villkor

Numera är Linda Aikens forskning en del av det EU-finansierade forskningsprojektet RN4CAST. Tolv europeiska länder ingår i projektet och Sverige är ett av dem. Totalt 34 000 sjuksköterskor har svarat på frågor om arbetsvillkor, bemanning, utbildning och kvalitet på vården.

Hon är mån om att påpeka att alla länder har problem.

– Det är större skillnad mellan olika sjukhus i de enskilda länderna än mellan länder, sa hon.

Alla länder har brister

Sverige ligger någonstans i mitten när det gäller sjuksköterskors syn på arbetsvillkor. Variationerna är stora även när det gäller det, men nationellt sett har 34 procent svarat att de har haft tankar på att lämna sitt jobb på grund av missnöje.

– Alla länder brister när det gäller sjuksköterskors arbetsvillkor, sa Linda Aiken.

Linda Aiken underströk också att hennes forskning visserligen handlar om sjuksköterskors villkor, men också – eller kanske framför allt – om vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Forskningsresultat från nio länder visar att vid kirurgiska ingrepp med låg dödlighet kan 3 500 dödsfall förhindras om 60 procent av sjuksköterskorna har akademisk examen och inte ansvarar för mer än åtta patienter.

Sjuksköterskor på skolbänken

Hennes forskning har påverkat hälso- och sjukvården i USA.

– I Philadelphia har den lett till att sjukhusen kräver akademisk examen när de anställer sjuksköterskor. Det har i sin tur lett till att vi har 100 000 sjuksköterskor som har satt sig på skolbänken för att komplettera sin utbildning, sa Linda Aiken nöjt.

Lisa Smeds Alenius är sjuksköterska och doktorand vid Karolinska institutet. Även hon forskar om sambandet mellan sjuksköterskors arbetsmiljö och patientsäkerhet inom ramen för RN4CAST. Tillsammans med en forskarkollega har hon genomfört en studie där 11 000 sjuksköterskor har svarat på frågor om arbetsvillkor och vårdkvalitet.

Kämpaglöd och frustration

Resultaten är inte färdigbearbetade, men Lisa Smeds Alenius berättade att 3 000 av sjuksköterskorna har valt att kommentera en öppen fråga om de har egna funderaringar kring arbetsvillkoren.

– I deras svar ser vi mycket av kämpaglöd, men också frustration. Framför allt över att inte ges förutsättningar att göra det arbete man kan och vill göra.

Sjuksköterskorna i studien känner sig maktlösa. De anser inte att ledningen lyssnar på dem och de anser inte att ledningen tar hand om sin personal.

– Hur svårt kan det vara att skapa en arbetsmiljö där personalen får göra det de är utbildade för och kan bäst; att ge god och säker vård, frågade Lisa Smeds Alenius retoriskt.

Panelen ifrågasatte

Professor Aikens forskningsresultat applåderades, men problematiserades också.

– Det är inte helt enkelt att kopiera de amerikanska resultaten till europiska förhållanden, invände till exempel professor Peter Griffiths från University of Southampton i Storbritannien.

Även under dagens avslutande paneldiskussion kom invändningar mot påståenden om vad som minskar patienters dödlighet. Läkaren och professorn Martin Ingvar sa att forskningen visserligen var intressant men att den lämnar mycket obesvarat.

– Det är utmärkta data som har presenterats här i dag, men är de sanna? Jag vet inte.

Fler påminde om hur komplex frågan om vårdens kvalitet och patienternas säkerhet är. Vilken betydelse har till exempel andra professioner, teamarbete, strukturer, rutiner och ledning?

Svar på tal

De fick svar på tal. Bland annat av Carol Tishelman, professor i omvårdnad och projektledare för den svenska delen av RN4Cast.

– Vi har komplexa vårdsystem och det finns flera frågeställningar, men sjuksköterskor utgör en stor del av personalen och det här är en ingång och en frågeställning. Vi måste börja någonstans – varför inte med den?

Fakta

  • RN4CAST är ett EU-finansierat projekt där 12 europeiska länder ingår. Forskare undersöker hur sjuksköterskors arbetsmiljö påverkar vårdens kvalitet. Vårdförbundet är delfinansiärer.  

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida