”Öppna jämförelser ger insyn”

”Jättebra med öppna jämförelser i äldreomsorgen”. Det är Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johanssons kommentar till rapporten Öppna jämförelser 2007 - äldreomsorg, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade i går.

Rapporten är den första sammanhållna jämförelsen av resultat- och resursindikatorer för äldreomsorg på kommunnivå som publiceras.

– Det är bra att det börjar hända något. Öppna jämförelser ger insyn och gör att vi som medborgare kan se och påverka vården, säger Lisbeth Löpare Johansson.

Hon förstår valet av indikatorer under rubriken god vård, bland annat fallskador och läkemedelsbehandling. Det är viktiga områden och två av de kvalitetsindikatorer som finns med även i de kvalitetskrav för bra vård för äldre, BraVå, som bland andra Vårdförbundet står bakom.

Det är dags att mäta omvårdnad

– Nästa steg måste bli att hitta sätt att mäta omvårdnads- och omsorgsaspekter, som till exempel bemötande, och att ta reda på vad den äldre själv tycker, kommenterar Lisbeth Löpare Johansson.

BraVå är ett viktigt instrument med formulerade krav som kan ställas på vården, som även SKL står bakom. Hon tycker att SKL ska använda sig av BraVå i den fortsatta utvecklingen av kvalitetsindikatorer.

Lisbeth Löpare Johansson hoppas också att SKL går vidare med analyser av samband mellan olika faktorer i vården.

– Man vet att det finns samband mellan delaktighet och följsamhet, exempelvis när det gäller läkemedelsbehandling.

I rapporten sägs att öppna jämförelser ska återkomma årligen och att nationella kvalitetsindikatorer ska utvecklas med fler uppgifter. Hur vården och omsorgen om äldre fungerar ur medborgarnas och brukarnas perspektiv ska följas upp och värderas, och ett instrument för brukarundersökningar som ska kunna användas av kommunerna ska utvecklas.

Läs mer om BraVå på föreningens webbplats www.bravard.nu.

Rapporten Öppna jämförelser 2007 – äldreomsorg finns på SKL:s webbplats www.skl.se.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida