Parasit i dricksvatten sprider magsjuka i Östersund

Parasit i dricksvatten sprider magsjuka i Östersund
Parasiten Cryptosporidium sprider en magsjuka. Foto: Marianne Lebbad, Smittskyddsinstitutet

Nu har det konstaterats att parasiten Cryptosporidium finns i det kommunala dricksvattnet i Östersund. Invånarna uppmanas att tills vidare fortsätta koka vattnet. (UPPDATERAD 15:25)

Närmare 2 000 personer har anmält till Östersunds kommun att de har drabbats av magsjuka och antalet växer hela tiden. Smittskyddsinstitutet har analyserat prover som visat sig innehålla parasiten och det är därför högst troligt att det är vattnet som är orsaken till de många fallen av magsjuka den senaste tiden.

Nu går arbetet vidare med att hitta källan till parasiten. Som expertis och stöd för finns VAKA på plats, ett nätverk i Sverige med experter på extraordinära händelser med vatten.

– Vi letar aktivt efter smittkällan och fortsätter med provtagningarna. Dessutom ser vi över hur vi renar vattnet och letar efter brister i vårt eget ledningsnät, säger Rickard Johnson, chef för vatten Östersund.

Parasiten Cryptosporidium sprider en magsjuka som ger besvärliga diarréer under en längre tid, men det är inget livshotande tillstånd, enligt smittskyddsläkaren Micael Widerström.

– Det är inte något farligt tillstånd om man är frisk för övrigt.

Fyra- fem personer har under helgen tagits in på sjukhuset på grund av magsjukan. Några i personalen har också smittats och blivit tvungna att gå hem. Annars är det ingen anmärkningsvärd belastning på sjukhuset och inga extra åtgärder har behövt vidtas, utöver rekommendationen att inte använda vattnet .

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida