Patientmedverkan för säkrare vård

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram åtta skrifter som ska hjälpa vårdpersonal, patienter och anhöriga till större patientmedverkan i vården.

Om patienter och anhöriga medverkar i vården blir den säkrare och bättre. Patientsäkerhetslagen ställer därför högre krav på vården att göra patienterna delaktiga i sin vård än tidigare. Patienter och närstående ska både informeras om vårdskador och få möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Skrifterna från Sveriges kommuner och landsting, SKL, handlar till exempel om patientens deltagande vid riskanalyser, grunderna i patientkommunikation, och vad patienten kan göra för att minska risker i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida