Patientsäkerhet. Förbundet kräver nollvision

5 oktober 2011

Vårdförbundet vill se en nollvision för vårdskador och kräver därför att SKL, Sveriges kommuner och landsting, tillsammans med regeringen skapar en patientsäkerhetskommission.???

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida