Patientsäkerhet. Högen med klagomål växer hos Socialstyrelsen

Enskilda som klagar på vården får bereda sig på en lång väntan på besked. Och ännu längre på möjligheten att överklaga beslutet.?

Patienter och anhöriga som har klagomål på vården ska sedan årsskiftet vända sig till Socialstyrelsen. I slutet av feb­ruari hade över 600 klagomål registrerats. Ärendena rör allt från bemötande och väntetider till försenade diagnoser, remisshanteringar, brutna vårdkedjor, och svåra vårdskador. Många rör äldres vård och omsorg.

Förutom några fall där beslut om att inte utreda har tagits är inget ärende avgjort ännu. Helen Dahl Fransson, chef på den nyinrättade enheten för enskildas klagomål, tror att det dröjer några månader. Sedan i höstas utreder socialdepartementet hur besluten ska kunna överklagas. Det går inte i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida