Patientsäkerhetskonferensen: ”Patientmedverkan ingen skyldighet”

Patientmedverkan ska inte vara en skyldighet utan en rättighet, precis som det ska vara en rättighet att avstå, konstaterade professor Diana Delnoij, vd för Institutet för kvalitet i Holland, som inledningstalade på den sjunde nationella patientsäkerhetskonferensen som startade i Älvsjö i dag.

Om patienten får medverka mer i vården blir den bättre och säkrare, heter det. Men Diana Delnoij hävdar att i dag fungerar allt för lite som har med patientens delaktighet och medverkan i vården att göra.

– Men det är inte lätt, och ibland bör vi inte ens önska det. Till exempel det här med att patienten ska fråga doktorn och sjuksköterskan om de har tvättat händerna. Om ledningarna själva inte lyckas få dem att tvätta sig eller vågar ta itu med problemet så ska de inte överlämna det till patienten, sa Diana Delnoij.

Många hinder

Som hinder för patientmedverkan listade hon personalens attityder, att patienten inte har tillgång till sin journal, att patienten har dåligt självförtroende, är beroende av personalen, är för sjuk för att medverka, har bristande kunskap om sin sjukdom eller helt enkelt inte vill.

Hon tror också att det faktum att det kan vara svårt att få en del sjuksköterskor och läkare med i arbetet kan bero på att det ingår i utbildningen att fatta beslut åt patienten och att man inte vill oroa patienten i onödan och därför kanske inte är helt ärlig.

– Personalen bör anpassa sin roll efter den de har framför sig, inför en del ska de behålla sin auktoritet, sa hon.

Släppa kontrollen

En annan som talade om patientmedverkan på konferensen var sjuksköterskan Britt-Marie Bancks. Att släppa kontrollen och börja coacha i stället för komma med pekpinnar tror hon är det svåraste för personalen när patienten ska delta mer i sin vård. Eller i princip sköta den själva. Som på hennes egen arbetsplats, självdialysen på Ryhovs sjukhus i Jönköping.

– Förenkla språket och berätta inte om allt som skulle kunna hända, för då lär de sig aldrig att köra själva, tipsade hon.

Patienten Thommy Edberg som har haft självdialys hemma i ett och ett halvt år, såg Britt-Marie Banck mer som en coach, medarbetare eller arbetskollega än som en sjuksköterska. Och han kände sig trygg med att köra dialysen själv.

– De skulle aldrig släppa hem mig om de inte var 200 procent säkra på att jag skulle klara det, sa han.

Få med egen erfarenhet

Att ge patienten möjlighet till en aktiv roll i sin behandling för att kunna följa sin egen sjukdom och bidra till sitt eget tillfrisknande låter kanske självklart men är långtifrån en realitet. Det bekräftade seminariedeltagarna indirekt genom att påfallande få räckte upp handen på frågan om de hade egen erfarenhet av att patientmedverkan hade gett en säkrare vård.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida