”Pressad situation inte hela sanningen”

Det gäller att vårdpersonalens beteende ändras så att doku-mentation får hög prioritet, anser omvårdnadsforskaren Catrin Björvell. Men det behövs också satsningar på bra it-stöd. ??

2 november 2011

Journalföring prioriteras alltid lägst, trots att sjukvården är en av de mest informationstäta verksamheter som finns och det är många personer som ska ta del av det som skrivs. Det anser Catrin Björvell, sjuksköterska, omvårdnadsforskare och expert på dokumentationsfrågor som utbildar sjuksköterskor och annan vårdpersonal på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

— Bristande journalföring beror delvis på en pressad arbetssituation. Men det är inte hela sanningen, det handlar också om att dokumentationen måste prioriteras högre av patientsäkerhetsskäl, säger hon.

Catrin Björvell tror inte att det är vanligt att läkemedel inte journalförs, däremot håller hon med om att det skrivs för lite i journalerna — samtidigt som det också skrivs för mycket på grund av dubbeldokumentation mellan yrkesgrupper.

Läkarna skriver när patienterna läggs in, men missar anteckningar och skriftliga ordinationer. Att sjukskötersk­orna lägger ner mycket tid på att jaga läkarna och tjata på dem att föra in ordinationerna, är en beskrivning som Catrin Björvell känner igen.

— Om alla läkare förde journal som de ska göra skulle sjuksköterskorna i stället kunna ägna tid åt att skriva omvårdnadsplaner som saknas i dag.

Hon tycker att alla grupper behöver få bättre utbildning i dokumentation och att journalföringssystemen skulle kunna användas smartare. Men sjukvården måste också lägga mer pengar på fungerande it-system, menar Catrin Björvell.

— Om systemen hängde ihop bättre skulle man kunna minska mycket av frustrationen, men vi måste också arbeta på att förändra människors beteende — och det är svårare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida