Rätt kunskap på rätt plats – förutsättning för säker vård

Ledare. Under årets Almedalsvecka väckte Vårdförbundet uppmärksamhet genom att sätta upp 3 000 vita kors — ett för varje person som årligen dör till följd av undvikbara vårdskador.

Vår iögonfallande aktion mot vårdskador gjorde att vi för andra året i rad nominerades till utmärkelsen ”Hetast i Almedalen”. Nomineringen är tillsammans med en stor medieexponering runt om i landet ett tydligt kvitto på att vi når fram med våra budskap.

Inne i Almedalen placerade vi varje kväll 64 kors, vilket motsvarar antalet avlidna under Almedalsveckan. På vart och ett av dem finns ett förslag till hur vården kan bli bättre, säkrare och billigare om vi får använda vår kunskap fullt ut.

Detta är självklart en aktion som väcker starka känslor. Det är också meningen. Vi måste ta krafttag för att komma till rätta med de brister i vården som faktiskt leder till att väldigt många människor dör i onödan. Varje enskild legitimerad yrkesutövare har ett personligt ansvar för att vården blir så bra som möjligt. Men det gäller att rätt förutsättningar finns för att kunna ge den bästa vården.

Lösningen handlar i stor utsträckning om att sprida ”best practice” på ett systematiskt sätt över hela landet, att utveckla det preventiva hälsoarbetet, samt att se till att arbetsorganisation och villkor för vårdens yrkesverksamma gör det möjligt att uppnå de allra bästa resultaten för patienten.

Även om vissa av de 64 åtgärder vi föreslår kan kännas långt ifrån ”liv och död”, så gäller det att se helheten och sambanden. Varje liten insats som görs för att öka befolkningens fysiska och psykiska hälsa gör att vårdbehovet i samhället minskar. Då skapas förutsättningar för att använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt och skapa en säkrare vård för dem som behöver den allra mest.

En mycket viktig åtgärd är förstås att arbets­givaren tar ansvar för att rätt kunskap finns på plats även under sommarsemestern. Årets sommar­planering var på många arbetsplatser rent ut sagt usel, och jag förstår att många av er har haft en kämpig sommar. Jag förutsätter att arbetsgivarna inser vilka risker man tar — både vad gäller patientsäkerheten och medarbetarnas hälsa. Min uppmaning är att redan nu börja planera för hur man undviker en liknande situation inför nästa sommar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida