Regeringen satsar på kunskap och uppföljning i nästa års budget

Regeringen vill att svensk hälso- och sjukvård ska bli bättre på att följa upp sina resultat och bilda och sprida kunskap. Därför ska arbetet med nationella kvalitetsregister förstärkas med 80 miljoner kronor årligen. (UPPDATERAD 15:26)

20 september 2011

– Det är ett rejält lyft som jag tror välkomnas av många i vården. Att se över hur dokumentation kan förenklas och förbättra kvalitetsregistren är viktigt för att kunna följa upp goda och mindre goda metoder i vården. Det är bra för patienter, forskning och verksamhet, säger socialministern Göran Hägglund.

Nationella kvalitetsregister spelar enligt regeringen en avgörande roll för den svenska hälso- och sjukvården. För att registren ska utnyttjas optimalt kommer regeringen därför från och med 2012 att satsa 80 miljoner årligen – utöver de pengar som redan satsas – på utveckling och finansiering av kvalitetsregistren. Landstingen förväntas vara med och finansiera satsningen.

I budgetpropositionen poängteras vikten av uppföljning och kunskapsbildning, bland annat inom ”best pratice”. Regeringen anser att en viktig del är att tydliggöra skillnader i vårdens resultat liksom att peka på situationer där bästa tillgängliga kunskap inte tillämpas, något som också Vårdförbundet kämpar för.

Satsningen syftar till att förbättra medicinska resultat för den enskilda patienten och att effektivisera sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida