Regionledningen i Skåne snabbutreder situationen på universitetsssjukhuset

Nu blir problemen på universitetssjukhuset en fråga för Region Skånes högsta ledning. Larmen från chefer och patienter, och kritik från Socialstyrelsen, har gjort situationen akut. (Uppdaterad 15.15)

Tillströmningen av patienter till akutmottagningarna på Skånes universitetssjukhus har ökat med tolv procent under årets första fyra månader, berättade sjukhuschef Bent Christensen i en intervju för Vårdfokus i förra veckan. De ökade kostnaderna innebär att sjukhuset nu måste göra stora besparingar och chefer har i ett protestbrev varnat för att patientsäkerheten hotas.

Allvarlig kritik

Under den senaste tiden har Socialstyrelsen riktat allvarlig kritik mot sjukhuset för flera dödsfall som hade kunnat undvikas om det inte vore brist på övervakning och vårdplatser. Nu ska Region Skånes regiondirektör Sören Olofsson och sjukhuschefen Bent Christensen utreda hur situationen ska kunna stabiliseras.

– Det är oerhört viktigt att Region Skåne kan garantera alla våra patienter en god och säker vård inom akutsjukvården. Därför måste vi nu snarast hitta snabba och effektiva lösningar för att minska belastningen på Skånes universitetssjukhus, säger Sören Olofsson i ett pressmeddelande.

I det sägs också att det som inte kan åtgärdas omgående ska föreslås för politiska beslut i augusti. Bland de åtgärder som nämns finns  kompetensutveckling på akutmottagningarna, avlastning med hjälp av andra sjukhus i regionen, sjukvård i hemmet och bantning av administrationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida