Patientsäkerhet

Risk för allvarlig smittspridning från endoskop

Risk för allvarlig smittspridning från endoskop
Enligt en lex Maria-anmälan till Ivo riskerar bristande hygienrutiner i samband med endoskopering av patienter att leda till allvarlig smittspridning av bakterier eller virus. Arkivbild: Gettyimages

Under flera års tid har hygienen vid endoskopiverksamheterna på sjukhusen i Skåne varit så undermålig att man riskerat sätta igång en allvarlig och okontrollerbar smittspridning av bakterier eller virus.

25 januari 2018

Det framgår av en utredning som gjorts i regionen och som nu skickats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Under hösten 2015 drabbades Skånes universitetssjukhus i Lund av ett utbrott med smittspridning av vankomycinresistenta enterokocker. Man misstänkte att smittan kunde ha kommit från otillräckligt rengjorda endoskop – instrument som används vid exempelvis kameraundersökningar av mag- och tarmkanalen – varför en utredning påbörjades.

Rad brister

Efter att man funnit en rad brister på endoskopienheterna i Lund och Malmö utvidgades uppdraget till att även kontrollera övriga endoskopiverksamheter i regionen.

Under de två år som utredningen pågick visade det sig att man hade allvarliga problem med hygienen lite varstans.

På flera enheter saknades tillräckligt med diskmaskiner och torkskåp för desinfektion, lokalerna var inte anpassade för endoskopiverksamhet, personal saknade utbildning och spårbarheten var så dålig att det ibland var omöjligt att genomföra smittspårning.

Dessutom saknades möjligheter att systematiskt genomföra bakteriologiska kontroller av endoskopen på flera enheter.

Allt inte åtgärdat

De åtgärder som föreslagits för att komma tillrätta med alla brister ha ännu inte fullt ut genomförts på sjukhusen. Först i april i år räknar man med att de ska vara utförda på samtliga sjukhus i regionen.

I en lex Maria-anmälan till Ivo förklarar regionala chefläkaren Mats Molt att man inte funnit några belägg för att det skett någon smittspridning från endoskopiverksamheterna men att risken för att så ska ske bedöms som sannolik.

Han tillägger att om smittspridning sker så kan den vara allvarlig och av ”undvikbar karaktär”.

Dagligen görs cirka 450 endoskopiska undersökningar på sjukhusen i Skåne.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida