Risk för att säkerhetstänket åsidosätts när jobbet blir pressat

Risk för att säkerhetstänket åsidosätts när jobbet blir pressat
Ann Johansson är inte förvånad över att patientsäkerhetskulturen ser ut som den gör. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundet oroas över vad som ska hända på sikt.

Som Vårdfokus tidigare rapporterat släppte Sveriges kommuner och landsting, SKL, i dag sin rapport om hur personalen i landets landsting och regioner upplever patientsäkerheten.

Generellt kan sägas att landstingen har stora behov av att förbättras på en rad olika områden.

– Får du inte återkoppling från ledningsorganisationen får du heller ingen utveckling i patientsäkerhetsarbetet, säger Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Det hon syftar på är att studien visar att personalen är kritisk till den högsta ledningens stöd, samtidigt som såväl rapporteringen som kommunikationen kring avvikelser försämrats jämfört med tidigare.

– Det måste finnas en mottagare och en dialog för att höja säkerhetsmedvetandet. På sikt är jag rädd för att allt färre avvikelserapporteringar kan leda till en sämre kvalitetsutveckling av vården. Det tycker jag är allvarligt, säger Ann Johansson.

Med tanke på hur det ser ut i vården i dag, med allt högre arbetsbelastning, stor brist på sjuksköterskor och mängder av stängda vårdplatser, är hon annars inte speciellt förvånad över att patientsäkerhetskulturen ser ut som den gör.

– Att tänka säkerhet är en del av arbetet. Men finns inte den kulturen blir det något som man gör vid sidan om. När det blir pressat så plockas det bort. Därför måste patientsäkerhetstänkandet finnas med som en självklar del i hela arbetet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida