Sahlgrenska saknar kläder

Personalen tvingas jobba i samma arbetskläder flera dagar i sträck. Det är inte första gången det händer.

Det är en gåta varför ett klädförråd på Sahlgrenska plötsligt är så gott som tomt. Personalen tycker att ingen lyssnar på dem och att frågan bara bollas runt, rapporterar Göteborgs–Posten.

Av rädsla för att det inte ska komma några nya kläder hamstrar man.

Chefläkare Christina Raner vet inte heller vad problemet beror på, men konstaterar att det är många kockar inblandade i klädsoppan. Ett företag tvättar, ett annat levererar de rena kläderna, ett tredje packar upp och sedan ska vårdpersonalen själva hämta sina rena kläder.

– Det är många delar i kedjan och det vi har fått fram är att det finns många kläder inom Sahlgrenska som inte är med i omloppet, de rör inte på sig, säger Christina Raner till Vårdfokus.

Segdraget problem

Det är inte första gången som jättesjukhuset har problem med att få fram rena arbetskläder. I perioder har det saknats plagg på olika ställen, enligt Christina Raner.

– Det är inte bra. Det ska finnas tillräckligt med kläder, man ska kunna byta om och följa hygienreglerna, säger hon.

Hon tillbakavisar dock att bristen beror på besparingar.

– Visst är det en ekonomisk fråga också, men i det här fallet rör det sig inte om sparkrav. Precis som med allt annat ska det finnas tillräckligt för att bedriva en god och säker vård, men inte mer, säger Christina Raner.

Nu ska det göras en kartläggning av klädläget så att problemen kan åtgärdas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida