Sista disciplinpåföljden inte utdelad än

Den nya lagen om patientsäkerhet som började gälla den första januari innebar att disciplinpåföljderna erinran och varning försvann. Men fortfarande ska Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd utreda och fatta beslut i ett 30-tal ärenden enligt den gamla lagstiftnigen.

Det handlar om de ärenden som förvaltningsrätten har gett HSAN bakläxa på. Totalt rör det sig om ett 30-tal överklagade ärenden från i höstas, från den period då nämnden beslutade att inte dela ut påföljd trots att nämnden samtidigt konstaterade fel som borde ge erinran eller varning.

Bröt mot lagen om psykiatrisk tvångsvård

Till exempel finns ett ärende från nämndens första höstsammanträde i september där flera överläkare på den rättspsykiatriska regionvården i Sundsvall slapp påföljd trots mycket stark kritik för att på flera punkter ha brutit mot lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (HSAN 2010/0867:B3).

Flera av dem hade fällts och fått var sin varning för ett nästan likadant fall på samma klinik men med en annan patient som HSAN fattat beslut om på sitt sista sammanträde före sommaren (HSAN 2009/3786:B3).

Beslut tas i vår 

De överklagade ärendena kommer nämnden alltså att utreda och fatta beslut om under våren, med målet att ha hunnit med alla till sommaren. Och de kommer att utredas enligt den gamla lagstiftningen.

I den nya lagen renodlas rollen för HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, till att enbart handlägga behörighetsfrågor. Det vill säga återkallelse av legitimation eller andra behörigheter, prövotid, ansökan om ny legitimation eller andra behörigheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida