Sjukhus rapporterar inte om äldres vård

Sjukhus i Skåne brister i rapporteringen till Östra Göinge kommun om vilken vård äldre som skrivs ut från sjukhuset behöver.

Bristerna i överrapportering tvingar personalen på boendena att söka kontakt med ansvarig läkare för att få besked om vad som är ordinerat. Det säger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Monica Rask-Carlsson till Norra Skåne.

Det är framför allt Centralsjukhuset i Kristianstad som flera gånger har missat att rapportera, vilket hon har påtalat.

Bristerna gäller framför allt vilken behandling den äldre har fått på sjukhuset och vilka läkemedel som har getts. Men nu utlovas förbättringar; ett samarbetsprojekt har startats mellan sjukhus och kommun som ska förbättra kommunikationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida