Sjuksköterskor i Lund protesterar mot orimliga förhållanden

Sjuksköterskor i Lund protesterar mot orimliga förhållanden
I veckan gavs en kvinna en behandling som kostar 450 000 kronor. Arkivbild: Lunds universitetssjukhus

Patientsäkerheten hotas på hematologen i Lund. Två års stress och nedskärningar har gjort att sjuksköterskor börjar säga upp sig. Sjukhusledningen talar om dyra behandlingar, medan klinikledningen tycker att sjukhuset försvarar felsatsningar.

Sjuksköterskorna på hematologen i Lund slår larm om att besparingarna på Skånes universitetssjukhus hotar patientsäkerheten. 25 av 60 sjuksköterskor har redan sagt upp sig det senaste året, med personalbrist och stress som direkta orsaker.

Lösningen hittills har blivit att lägga in patienter på andra avdelningar, kalla in till övertid, förlita sig på sjuksköterskor från andra avdelningar, utöka vårdplatserna – och stressa ännu mer.

Extremt läge
– Det har pågått i två år. Det är extremt nu, och omöjligt att dra ner på platserna. Patienterna behöver sina behandlingar, säger sjuksköterskan Lumjeta Skenderi, sektionsledare på avdelning 4 i Lund.

Från sjukhusledningens sida säger man att det hela bottnar i stora kostnader för läkemedelsbehandlingar. Vissa av dem effektiva, andra inte.

– Det finns potential för att använda billigare läkemedel. I praktiken handlar det om många miljoner som kan sparas, men vi har inte fått genomslag för det ännu, säger Håkan Cederholm, ekonomichef på Skånes universitetssjukhus.

Likadant på många håll
Han poängterar att sjukhusledningen inte har gått in och reducerat några budgetar, och att det ser likadant ut för många verksamheter.

– Vi använder helt enkelt mer resurser än vi har utrymme för. Hematologen håller på med en ombyggnad vilket har lett till extrakostnader, därför har vi lagt in sju miljoner kronor som ska täcka det, säger han.

Ställföreträdande klinikchefen Gunnar Juliusson verkar däremot lite trött på sjukhusledningens argument. En viktig del av problemen är den dåligt planerade hopslagningen av kliniker som, enligt honom, tvingades igenom innan infrastruktur som journalsystem och lokaler fungerade bra.

– Förutom att ha drabbats av ett stort organisatoriskt kaos ska vi sköta en verksamhet där behandlingsmöjligheterna för svårt sjuka patienter hela tiden ökar. Ja, dyra läkemedel har gjort att vi blivit särskilt drabbade, men vår klinik använder dessa i enlighet med alla riktlinjer. Sjukhusledningen har inga strategier att bedöma vårdens arbetssätt och patientnytta, och sparbetingen utläggs utifrån en ofta missvisande budget, säger han.

Balanskrav ett problem
Ett problem är balanskravet som klinikerna har. Och när läkemedelsbehandlingarna är kostsamma skär man ner på personalen för att hålla budgeten.

I december ska ombyggnationerna vara klara, avdelningar flytta ihop igen och då väntas en del av problemen försvinna.

– Men läkemedel kostar fortfarande mycket, och vi har fortfarande mindre bemanning per patient än före sammanslagningen, säger Gunnar Juliusson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida