SKL. Vill kunna ge varning vid brott mot patientsäkerhetslagen

I sitt brev före jul till chefer tipsar SKL om ett sätt att gå vid sidan av nya lagen för att straffa medarbetare som har gjort fel. Hela Vårdsverige är överens om att borttagna disciplinåtgärder när fel har begåtts är bästa vägen till ökad patientsäkerhet. Då vågar vårdpersonal anmäla fel och misstag. Men i informationen om nya lagen lyfter arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, fram den arbetsrättsliga sanktionsmöjligheten skriftlig varning.

Vårdförbundet har reagerat och påpekat att det nu är patientsäkerhets­lagens föreskrifter som ska följas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida