Smittskydd. Populär
webbutbildning prisad

Drygt 43 000 personer har genomfört hygien-sjuksköterskorna Fanny Bergmans och Susanne Wiklunds webbutbildning om multiresistenta bakterier.

Båda jobbar vid Vårdhygien Stockholms län och får nu andrapriset i Stockholms­landstingets kunskapstävling Gyllene äpplet för sin framgångsrika webbutbildning i basala hygienrutiner och klädregler för vårdpersonal.

Syftet med utbildningen är att förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och förhindra spridningen av mikroorganismer, som multiresistenta bakterier, inom sjukvården.

Att utbildningen är så populär kan bero på att den är gratis, tillgänglig för alla och går snabbt att genomföra.

Flera landsting i Sverige rekommenderar utbildningen för sin personal eller har skaffat tillstånd att lägga upp den på sina egna webbplatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida