Sms ska ge svar på vilket dricksvatten som gör oss sjuka

Sms ska ge svar på vilket dricksvatten som gör oss sjuka
Hur drickbart är egentligen vattnet i Göta älv? Det ska invånarna i Ale kommun ge svaret på, via sms. Arkivbild: Colourbox

En gång i månaden får 2 700 personer i Ale kommun i Västra Götaland  frågor via sms om eventuell magsjuka och hur mycket kranvatten de dricker. Resultaten redovisas löpande på en särskild Facebooksida.

Syftet är att se om risken att bli sjuk påverkas av konsumtionen, av vilken typ av dricksvatten kommunen har och om kraftiga regn påverkar vattnets kvalitet.

För några år sedan insjuknade 2 400 personer i Lilla Edet efter att ha druckit förorenat vatten från Göta älv. Därför följer Livsmedelsverket nu upp vattenvanorna bland invånarna. Men inte i Lilla Edet utan i Ale, som får sitt dricksvatten från samma älv.

Enligt projektledaren, Jonas Toljander på Livsmedelsverket, passar Ale kommun bra som analysort eftersom vattnet kommer både från Göta älv, från vanligt ytvattenverk och från konstgjort grundvatten.

En gång i månaden under ett års tid får en panel bestående av tio procent av invånarna frågor via sms om eventuell magsjuka och om hur mycket kranvatten de dricker.

Livsmedelsverket har tidigare under året gjort telefonintervjuer i hela landet och ställt frågor om hur mycket vatten människor dricker, om kvaliteten på vattnet och om magsjuka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida