Socialstyrelsen ger grönt ljus för flergångsartiklar på röntgen

Socialstyrelsen ger grönt ljus för flergångsartiklar på röntgen
Det är okej att använda flergångsartiklar vid röntgenundersökningar om de vårdhygieniska rutinerna följs noggrant. Det konstaterar Socialstyrelsen efter en utredning. Arkivbild: Colourbox

Efter det uppmärksammade fallet med en patient som smittades av hepatit C vid en skiktundersökning på Skånes universitetssjukhus i Malmö har Socialstyrelsen trots allt gett grönt ljus för användning av flergångsprodukter på röntgen.

12 februari 2013

Vårdfokus har tidigare berättat om de så kallade storvolymsenheterna som används vid akuta CT-undersökningar på flera röntgenavdelningar runt om i landet. Det innebär att behållare med koksaltlösning och kontrastmedel används till flera patienter.

Smittförloppet ej kartlagt

I Skåne tros detta vara orsaken till att en 70-årig man smittades av hepatit C vid en undersökning våren 2011. Detta trots att personalen hade bytt både de ventilförsedda slangarna som tar upp vätskan och sprutorna med injektionsslangar mellan varje undersökning.

Det exakta smittförloppet i fallet med 70 åringen har inte kunnat fastställas, men klart är att en 62-årig man med känd hepatit C hade genomgått samma undersökning på avdelningen just den dagen.

Fallet fick Socialstyrelsen att reagera. Myndigheten krävde att alla radiologiska verksamheter i Region Skåne som använder flergångsprodukter skulle redovisa planerade åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Om rutiner följs

Efter att riskanalyser och genomgångar nu genomförts vid klinikerna i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och vid Röntgen Öst ger Socialstyrelsen nu grönt ljus för användandet av flergångsartiklar. Trots att tillsynsmyndigheten fastställer att användningen ökar risken för smittspridning mellan patienter får de ändå användas om de vårdhygieniska rutinerna kan säkerställas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida