Socialstyrelsen varnar för ny resistent bakterie

Bakterier som producerar enzymer av typen ESBLCarba utgör ett allvarligt hot mot patientsäkerheten. Vid en infektion biter i princip inga antibiotika på dessa bakterier. För att i möjligaste mån hindra smittspridning i Sverige blir läkare nu skyldiga att anmäla och smittspåra bakterier som producerar den här typen av enzymer.

– Man kan bära på bakterien utan att få problem, men om den orsakar en infektion kan den bli svår eller omöjlig att behandla. Läget är allvarligt, eftersom det i princip saknas verkningsfulla antibiotika, säger Inger Riesenfeldt, utredare på Socialstyrelsen.

Farligare än vanliga ESBL

ESBL är en grupp enzymer som kan produceras i tarmbakterier och gör de flesta antibiotika verkningslösa. Även i den vanliga formen har utbrott i Sverige fått allvarliga konsekvenser. Exempelvis har barn på neonatalavdelningar dött till följd av infektioner som varit svårbehandlade. Den nyare typen ESBLCarba är ännu mer svårbehandlad och rapporteras orsaka allt fler dödsfall internationellt, även i länder med liknande sjukvårdsstruktur som vår.

För att begränsa spridningen i Sverige och för att vården snabbt ska kunna agera mot smittspridning av ESBLCarba gör Socialstyrelsen nu en föreskriftsändring som innebär att läkare från och med 1 mars ska göra en klinisk anmälan till landstingets smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet.

Hittills har 37 personer som smittats med ESBLCarba identifierats i Sverige.

Smittas utomlands

– Om man har fått vård utomlands är det viktigt att upplysa sin läkare om det när man är sjuk och går till doktorn. Då ökar chansen att både hitta rätt behandling och motverka resistensutveckling. Vi vet att i nästan samtliga upptäckta fall så har patienten varit utomlands och kommit i kontakt med sjukvården under sin vistelse, säger Inger Andersson von Rosen, utredare på Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida