”Stockholm ignorerar problemen med ambulanserna”

Patientsäkerheten är i fara när Stockholms läns landsting inte lyssnar på kritiken från ambulanspersonalen. Det är Riksföreningen för ambulanssjuksköterskors (Ras) kommentar till den pågående upphandlingen av 2012 års ambulansverksamhet i huvudstadslänet.

24 februari 2011

Arrogans och ignorans från början till slut. Så kan man sammanfatta Ras åsikt om Stockholms läns landstings sätt att sköta huvudstadslänets ambulansverksamhet.

– De som upphandlar har inte satt sig in i våra problem. Antingen förstår de inte eller så ignorerar de problemen helt, säger Janne Kautto, tillförordnad ordförande för Ras.

Många fel

Listan på saker som saknas eller är fel i upphandlingen är enligt Janne Kautto lång. Här kommer några exempel:

  • Antalet ambulanser räcker långt ifrån till för att nå landstingets mål om att 75 procent av länets befolkning ska nås av ambulans inom tio minuter vid ett prio-1-larm.
  • Landstingets beslut om gränslös dirigering gör att nödställda i till exempel Nynäshamn, med endast en ambulans, i teorin kan få vänta i timmar på ambulans om kommunens enda bil tvingats ut till andra delar av länet.
  • Om ambulans finns på plats ska en eventuell patient föras till sjukhus med denna, oavsett om ambulansbehov finns eller ej.

Långa väntetider

– Resultatet är långa väntetider när ambulanser inte finns i närheten eller transporterar patienter som skulle kunna ta sig till sjukhus på annat sätt. Hade vi bara haft tio ambulanser till skulle det underlätta vårt arbete betydligt, säger Janne Kautto.

Ännu ett bevis för att landstinget ignorerar ambulansverksamheten är enligt Janne Kautto att ambulanssjuksköterskor inte ens nämns i upphandlingen.

– De pratar om anestesisjuksköterskor som spetskompetensen inom ambulanssjukvården. Men de har inte bredden i sin utbildning som krävs för att ta hand om situationer utanför sjukhuset. En ambulanssjuksköterska utbildas för att klara av allt från att förlösa i hemmet till att ta hand om dödsfall och allt däremellan. Vi är väldigt besvikna på Stockholms läns landsting, säger Janne Kautto.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida