Stöd för bättre vårdhygien i kommunerna

4 april 2008

Nu finns en rad hjälpmedel som stöd för kommunerna i arbetet med att förbättra vårdhygienen. En webbaserad utbildning, Att förebygga smittspridning, som kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor kommer att ansvara för, checklista för hygienrutiner och handledning för egenkontroller i hemtjänst och särskilda boenden, är några av de verktyg som har tagits fram av Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Sveriges kommuner och landsting samt Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens).

Verktygen och rapporten från den kartläggning och det pilotprojekt som har gjorts finns nu tillgängliga på www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida