Stor granskning visar ingen koppling mellan vaccin och autism

Stor granskning visar ingen koppling mellan vaccin och autism
Ny forskning bekräftar tidigare utvärderingar av MPR-vaccinet. Arkivbild: Mostphotos

Metaanalys av forskning med 1,25 miljoner barn såg inget samband.

Debatten om huruvida barnvaccinerna kan orsaka autism startade 1998 efter en studie som publicerades i Lancet, som sedan drogs tillbaka.

Nu har forskare vid universitetet i Sydney ställt samman studier från olika delar av världen för att söka sambandet. De granskade forskning som sammanlagt täckte 1,25 miljoner barn från USA, Storbritannien, Japan och Danmark. Studierna har följt barn som vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund.

Ämnen i vaccinet

Forskarna fann ingen koppling mellan varken vaccinerna eller ämnena thimerosal och kvicksilver, som vaccinerna också innehåller.

– Resultaten sa ingenting. Oddskvoten var noll, noll, noll. Det betyder att det inte finns något samband, säger Guy Eslick, som ledde forskningen till den brittiska tidningen the Guardian.

Han hoppas nu att studien ska bidra till att hejda antivaccinations-rörelsen. Men han skriver i epilogen av sin studie att han, som far till tre vaccinerade barn, också har förståelse för att det finns en oro för biverkningar.

Metaanalysen är publicerad i tidskriften Vaccine. Studien är en sammanställning av tillgängliga kohort- och fallkontrollstudier i ämnet. Kohortstudier är undersökningar som följer en avgränsad och noggrant beskriven grupp under längre tid. De kan också kallas longitudinella studier. Fall–kontrollstudier utgår från patientfall med sjukdomen som ska studeras, samt friska referenser.

Bröt mot etiska regler

Redan sedan tidigare finns en vetenskaplig enighet kring att inget tyder på att vaccinet kan orsaka autism. Huvudförfattaren till studien i Lancet 1998, Andrew Wakefield, visade sig ha brutit mot flera etiska regler. Han fanns vara skyldig till allvarligt tjänstefel och ströks ur brittiska Medical registret. Men hans forskning hade redan fått stor uppmärksamhet och vaccinationstalen i vissa länder sjönk.

Efter hans påståenden gjordes flera stora studier och utvärderingar i USA och Storbritannien, bland annat av Centers for disease control and prevention, National health service och Cochrane Library. Men ingen fann ett samband mellan vaccinet och autism. Cochrane-utvärderingen visade att det behövdes bättre rapportering av biverkningar i studier av vaccinet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida