Stor skillnad i provsvar från rengjorda bensår

Bensår måste rengöras ordentligt innan en odling tas, annars kan svaret bli värdelöst, visar en ny studie.

För att kunna ge en patient med ett infekterat bensår rätt behandling måste en odling först tas på såret. Men allt som oftast blir svaret från mikrobiologiska laboratoriet att inga patologiska bakterier hittades.

Pia Karlsson, biomedicinsk analytiker och instruktör vid avdelningen för mikrobiologi på länssjukhuset Ryhov i Jönköping, satte sig tillsammans med kollegan Stina Kronberg och undersköterskan Gun Hammarlund på infektionskliniken och funderade över troliga orsaker.
De studerade 75 odlingar på bensår som hade tagits på infektionskliniken under en period av 2,5 månader. Endast 8 procent av dessa visade på växt av patogena bakterier medan resten, 92 procent, var kontaminerade.

Därefter informerade de läkarna, sjuksköterskorna och undersköterskorna om hur de skulle göra för att undvika kontaminering.

  • Avlägsna krustor, nekrotisk hud och var.
  • Tvätta ordentligt med rent kranvatten eller steril koksaltlösning.
  • Ta provet i sårkanten, vid övergången mellan frisk och sjuk vävnad.

Vid en ny mätning en månad senare hade andelen prover med växt av patogena bakterier ökat från 8 till 67 procent.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida