Stora insatser för ökad patientsäkerhet efter skarp kritik från Ivo

Landstinget i Östergötland lovar bättring efter att Inspektionen för vård och omsorg i höstas fann allvarliga brister i akutsjukvården vid lasarettet i Motala.

– Nu gäller det för både politiker och verksamhetsansvariga att se till och följa upp att fattade beslut efterlevs och att den interna kontrollen fungerar, säger Birgitta Hagström, chef för avdelning sydöst på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det var efter ett antal lex Maria-anmälningar och klagomål, som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, genomförde en genomgripande granskning av lasarettet i Motala i september förra året.

Landstinget Östergötland fick skarp kritik för brister i patientsäkerheten och för att politiska beslut inte verkställts och den interna kontrollen inte hade fungerat. Enligt ett pressmeddelande från Ivo har landstinget sedan dess genomfört en egen oberoende analys av läget, och därefter planerat och genomfört åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.

Ivo kommer att följa upp landstingets arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida