Strid om engångsartiklar på röntgen

Strid om engångsartiklar på röntgen
Storvolymsenheter för kontrastvätska och koksalt används på de flesta röntgenavdelningarna i Skåne, inte bara vid CT-undersökningar. Arkivbild: Colourbox

På flera radiologiska enheter i Skåne används en och samma påse med koksalt och kontrastmedel till flera patienter. Det innebär en uppenbar risk för spridning av blodsmittor anser Socialstyrelsen som nyligen har utrett ett fall med hepatit C-smitta i Malmö. Men myndigheten stöter på motstånd från röntgenavdelningarna i Skåne. De fortsätter som förut. Bland annat av kostnadsskäl.

Peter Leander, regionöverläkare i bild och funktionsmedicin i Region Skåne, medger att motståndet mot engångsartiklar grundar sig i en kostnadsfråga. Resurserna är inte oändliga, därför måste alltid risker vägas mot kostnader, anser han.

– Men en del företrädare vill inte se den biten, utan helt enkelt införa vad de på papper tror är bäst, säger Peter Leander till Vårdfokus.

Smittades med hepatit C

Vårdfokus har tidigare berättat att en man i 70-årsåldern smittades med hepatit C efter att ha genomgått en skiktröntgenundersökning på Skånes universitetssjukhus i Malmö. En timme tidigare hade en annan man i 62-årsåldern och med känd hepatit C genomgått samma undersökning.

Händelsen lex Mariaanmäldes och Socialstyrelsens utredning visade att så kallade storvolymsenheter används vid akuta CT-undersökningar. Det betyder att behållare med koksalt och kontrastvätska används till flera patienter i rad.

Upptagningen av vätskan från påsarna sker med hjälp av ventilförsedda slangar, vilka byts mellan varje patient, liksom de sprutor med injektionsslangar som använts. För att undvika smittoöverföring byter personalen handskar och tvättar påsarna med sprit mellan varje patient.

Vanligt med storvolymsenheter

Trots säkerhetsrutinerna och det faktum att man inte helt lyckats utredda om mannen smittats av hepatit C på grund av återanvändning är Socialstyrelsen skarpt kritisk till förfarandet. Tillsynsmyndigheten anser att det ökar risken för undermålig vårdhygien och ger ett sämre skydd mot smittspridning. Därför vill Socialstyrelsen att alla radiologiska verksamheter som använder flergångsprodukter ska redovisa planerade åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Adam Holmström, inspektör vid Socialstyrelsen, framhåller dock att Region Skånes egen enhet för Vårdhygien inte rekommenderar något annat än engångsutrustning för den aktuella typen av undersökningar.

Som regionöverläkare håller Peter Leander i arbetet kring hur Socialstyrelsens beslut ska hanteras. Han berättar att alla röntgenavdelningar i Skåne har använt storvolymsenheter de senaste åren och gör så fortfarande, förutom Malmö som åtminstone under utredningens gång slutat med det.

– Det här är väldigt vanligt runt om i landet. Det vet vi eftersom företagen som tillhandahåller dessa artiklar säljer väldigt mycket av storvolymsenheterna. Skåne sticker inte ut på något sätt, säger Peter Leander.

Inga studier till stöd

Han förklarar att vid händelsen med den hepatit C-smittade mannen byttes allt förutom påsen som kontrastmedlet togs upp ifrån. Han påpekar också att den exakta smittvägen inte är bevisad, och att samma sak skulle kunna ha hänt med engångsartiklar.

– Vi har gått igenom internationell litteratur och det finns inget som pekar på att storvolymsenheter skulle leda till ökad smittspridning. Vi är förvånade över hur lite Socialstyrelsen satt sig in i detta, säger Peter Leander.

Adam Holmström vid Socialstyerlsen svarar att en säker hantering av storvolymsenheter förutsätter att personalen går igenom en rad moment. Vid avsteg från dessa finns uppenbara risker för smittspridning mellan patienter.

– Det räcker med att någon glömmer tvätta påsen med sprit för att risken ska öka. Det är ett tillräckligt skäl för att ett förfarande ska anses osäkert. Därför behövs inga studier som bevis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida