Tbc-smittad arbetade på Patienthotellet i Lund

Flera hundra mammor och deras nyfödda spädbarn bodde på Patienthotellet i Lund samtidigt som en av medarbetarna bar på en öppen och obehandlad tuberkulos. Nu erbjuds samtliga lungröntgen och tuberkulostest.

Det var i slutet av förra veckan som det uppdagades att en av medarbetarna på Patienthotellet på universitetssjukhuset i Lund har tuberkulos. På patienthotellet vistas nyförlösa mammor med sina spädbarn. Under den period som medarbetaren arbetat på Patienthotellet, den 15 september till 26 november, har flera hundra mammor vistats där med sina barn.

Vilken yrkesroll medarbetaren har vill sjukhuset inte berätta men enligt Iréne Jakobsson, divisionschef på Barn- och ungdomssjukhuset vid universitetssjukhuset i Lund, har den anställde inte haft närkontakt med föräldrarna och barnen. Däremot har medarbetaren funnits på de olika rummen på Patienthotellet, ibland samtidigt som mammorna och barnen vistats där.

Telefonlinje öppnas i morgon

? Av såväl erfarenhet som studier vet vi att vid den typen av kontakter som man har på ett rum på ett Patienthotell är smittorisken ytterst liten. Risken för smitta finns framför allt inom en familj där man är nära i kontakt med varandra och under långa perioder. Men eftersom nyförlösta mammor och barn löper en viss ökad risk jämfört med fullt friska vill vi undersöka dem, säger hon.

Just nu kartläggs vilka mammor som var inlagda under den aktuella perioden. Samtliga kommer att erbjudas kontroll med lungröntgen och tuberkulostest.

I morgon, onsdag, öppnar dessutom sjukhuset en speciell telefonlinje dit patienter, anhöriga och medarbetare kan ringa för att få mer information.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida