Var sjätte patient drabbades av vårdskada

Var sjätte patient på Sahlgrenska universitetssjukhusets öron-, näs- och halsklinik drabbas av minst en vårdskada under sin sjukhusvistelse, visar en studie. Siffrorna ligger i nivå med andra motsvarande kliniker.

Under två års tid granskades behandlingen av 480 patienter på kliniken. Av dem drabbades 76 patienter av vårdskador. Det innebär att 16 procent av patienterna skadades under vårdtiden.

– Vi mäter vårdskador på 13 kliniker på sjukhuset och antalet varierar, vi har siffror som är lägre. Mätmetoden är känsligare vid vissa kliniker än vid andra. Hur man väljer att betrakta undvikbarhet spelar också in. Siffrorna i studien ligger i nivå med andra motsvarande kliniker, säger Mats Tullberg, chefsläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

De vårdskador som konstaterades var sårinfektioner, blodpropp, blödningar, lunginflammation, läkemedelsbiverkningar och skador på kroppens organ. En del skador var lindriga men krävde ändå någon form av behandling.

Tumörpatienter drabbades av många vårdskador och kliniken hade också en hög andel patienter som blödde efter operation. Kliniken har startat ett sjupunktsprogram för att halvera antalet vårdskador.

Socialstyrelsens har tidigare uppskattat att 8,9 procent av patienterna inom den svenska vården drabbas av en eller flera vårdskador. Enligt det beräkningssättet skadas cirka 100 000 patienter varje år i samband med att de får vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida