Var sjunde sjuksköterska får gå i Örnsköldsvik

Minst 55 sjuksköterskor ska sägas upp. Totalt minskas personalen med 300. Det är resultatet av den analys som gjorts på Örnsköldsviks sjukhus av hur man ska nå sparbetinget på 100 miljoner kronor.

Men Inger Johansson, förtroendevald för Vårdförbundet på sjukhuset, tycker att förslagen till bemanning är orimliga.

– För att bara ta ett exempel: en vårdavdelning med upp till 20 patienter, många nyopererade eller palliativa, ska bara ha två sjuksköterskor på natten. Det handlar om både övervakning och symtomlindring av omvårdnadsmässigt krävande patienter. Det är ett hot mot patientsäkerheten! säger hon.

Övergripande analys nästa vecka

De olika riskanalyserna har gjorts avdelningsvis på sjukhuset. Nu bearbetas de ett varv till innan en övergripande analys för hela sjukhuset presenteras i mitten av nästa vecka. Men Inger Johansson är orolig:

– Det är en orimligt låg bemanning med hänsyn till att det bara är de allra sjukaste patienterna som kommer att bli kvar. Antalet vårdplatser ska minskas med drygt 20 procent, från 149 till 116 platser.

Två delar avvecklas. Dels upphör den så kallade vårdenheten (en sammanslagning av kirurg- och medicinavdelningarna) som driftsform och återgår till skilda avdelningar, dels läggs paramedicin ner och läggs ut i övrig verksamhet. I övrigt är det osthyveln som gäller.

Uppsägningar i april

När den samlade riskanalysen har presenterats på onsdag i nästa vecka vidtar förhandlingar i olika omgångar. I slutet av mars blir det turordningsförhandlingar, och i april börjar sjukhuset säga upp personal

– För många, särskilt bland undersköterskorna, handlar det om ett års uppsägningstid, eftersom de har arbetat på sjukhuset så länge. Sjuksköterskegruppen har generellt sett kortare anställningstid. Hos oss är det fler som bara har ett halvt års uppsägningstid.

Vikarierna får gå

Vårdförbundet på Örnsköldsviks sjukhus har över 400 medlemmar inräknat vikarier, därtill finns ett 20-tal oorganiserade. Eftersom det är 55 årsarbeten som ska bort och det finns många som jobbar deltid, innebär det att många fler än 55 sjuksköterskor mister sina arbeten.

Till det kommer naturligtvis också de närmare 130 vikarier som får eller redan har fått lämna sina arbeten när deras vikariat har gått ut.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida